Hyväkasvuinen monipuolinen metsätila rajoittuen Valkoinenlampeen. Määräalalla ei ole rantarakennusoikeutta.

Myytävänä on noin 35,9 ha määräala tilasta Elolahti Rn:o 5:378 (81-405-5-378). Koko tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 37,5 ha.

Hannonen Timo
Tätä kohdetta välittää Hannonen Timo 040 740 3442 Lähetä viesti välittäjälle
Tee tarjous tästä kohteesta
Tarjoa viimeistään 7.2.2017
Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Osalla määräalaa ranta-asemakaava. Kaavamerkintä M (Maa- ja metsätalousalue). Aleella myös yleiskaava. Osalla määräalaa yleiskaava, kaavamerkintä M.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräalalla ei ole rantarakentamisoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts kiinteistörekisteriote, tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksut v. 2016 yht. 176 €.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuudet yhteisiin pinta-alansa mukaisessa suhteessa.

Ajo-ohjeetHartolasta Jari-Pekka liikenneasemalta n. 3 km vt 4 Jyväskylään päin. Käännytään etelästä tullessa vasempaan Vuorenkyläntie (siniset viitat Vuorenkylä 21, Leppäkoski 8), jota 4,8 km. Käännytään oikealle Kauhtuentie (sininen viitta Hara 14), jota 13,3 km. Käännäytään oikealle Joensuuntie (tienviitta Joensuu) jota 1,7 km ja risteys oikealle ajetaan 70 m ja tullaan tilan rajalle, jotka merkitty oranssein www.metsatilat.fi -nauhoin. Nauhoituksen perusteella ei voida suorittaa metsätalouden toimenpiteitä. Uuden omistajan tulee aina tarkastaa viralliset rajat rajamerkeistä ja viisarikivistä.
Puustotiedot

Metsäarvion mukaan pinta-ala on 35,9 ha. Metsäarvion  mukaan määräalan ainespuumäärä on 2576 m3, josta tukkia 867 m3 ja kuitupuuta 1710 m3. Pinta-alasta on pientä taimikkoa (alle 1,3 m) 4,9 ha, isoa taimikkoa (yli 1,3 m) 7,6 ha, ylispuustoista taimikkoa 0,7 ha, nuorta kasvatusmetsää 8,7 ha, varttunutta kasvatusmetsää 9,1 ha ja uudistuskypsää metsää 1,3 ha. Aukeaa (kuvio 51) on 1,9 ha. Kuvio 51 on muokattu aukko (A0-khl) ja valmis istutettavaksi uuden omistajan toimesta ja kustannuksella. Muuta (tiealuetta) on 1,7 ha.

Metsäarvio on laadittu joulukuussa 2016.

Arvion tekijä

Markku Nieminen/Mhy Päijät-Häme, puh. 040 547 0472

Ostajalle tulevat maksut

Ostaja maksaa kaupanvahvistajan palkkion (120 e + mahdolliset matkakulut), varainsiirtoveron (4 % kauppasummasta) ja lainhuudatusmaksun (119 e) sekä määräalan lohkomiskustannukset.

Lisätietoja

Maanmittauslaitoksen lupa nro 525/MML/16 kiinteistönrajat ja kartat ja © Karttakeskus Oy, L11003/16.