Kuusamon keskustasta n. 14 km etelään on myynnissä Sälmijärven rannalta 11,2 ha tila. Tilan puusto on kasvatusmetsää ja vanhaa kuusikkoa. Harvennushakkuu mahdollisuuksia n. 4 ha alueella. Salmijärven rannalla on vanha, pieni, huonokuntoinen mökki. Rantapaikka on todella kaunis ja rauhallinen, puusto isoa, vanhaa kuusikkoa. 

Tervo Outi
Tätä kohdetta välittää Tervo Outi 0400-186557 Lähetä viesti välittäjälle
Tee tarjous tästä kohteesta
Tarjoa viimeistään 31.7.2017
Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yksi rantarakennuspaikka, vanhan mökin tillalle voi rakentaa.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Panttikirjat luovutetaan ostajalle

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rasitetie oikeus

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialueosuuksia

Kehitysluokkajakauma

Puustotiedot

Ainespuuta 691 m3, josta mäntytukkia 46 m3, kuusitukkia 46 m3, mäntykuitua 381 m3, kuusikuitua 155 m3 ja koivukuitua 63 m3. 

Arvion tekijä

Mhy Kuusamo/Tomi Huttu

Ostajalle tulevat maksut

Varainsiirtovero 4 %, puolet kaupanvahvistajan palkkiosta ja lainhuutomaksu.