Myydään 172/9610 osuus Hyötekön yhteismetsään ja vesialueosuuksiin. Hyöteikön yhteismetsä sijaitsee Etelä-Kuusamon alueella pinta-alaltaan noin 3300 ha.Yhteismetsä on perustettu 1981.  Vuosittainen hakkuusuunnite on noin 5000 m3. Puusto on kaksijakoista, vanhoja metsiä ja taimkoita ja nuoria kasvatusmetsiä. Osa nuorista kasvatusmetsisä on tullut harvennus vaiheeseen. Vuosittaiset hakkumäärät vaihtelevat puumarkkinatilanteen mukaan. Yhteismetsä saa tuloja myös metsästysluvista. Lisätietoja www.yhteismetsa.fi. Jakosumma vuodelta 2016 on 70 000 euroa ja tälle osuudelle se tekee 1314 euroa. Myyjä pidättää oikuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. 

Tervo Outi
Tätä kohdetta välittää Tervo Outi 0400-186557 Lähetä viesti välittäjälle
Tee tarjous tästä kohteesta
Tarjoa viimeistään 3.7.2017
Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole
Ostajalle tulevat maksut

Varainsiirtovero 4%, puolet kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksu ja kiinteistön muodostamisesta aiheutuvat kulut.