Noin 6,0 hehtaarin suuruinen kallioalue kiviaineksen ottoon. Maa-aineksen ottolupaa ei ole haettu. Lähialueella on luvitettu ottoalue.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole