Ranta-asemakaavan mukainen lomarakennuspaikka Kuivasjärven rannalta. Tontin pinta-ala on noin 2100 mja omaa rantaviivaa noin 40 metriä.

Tontille on hyvä tie perille. Lisäksi sähköt on tuotu tienteon yhteydessä tontin rajalle. Ranta on matala ja avautuu itää kohti.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Ranta-asemakaava 581-RT24

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden perheen loma-asuntorakennuksen tarpeellisine sauna- ja taloustiloineen yhteiseltä kerrosalaltaan enintään 100 m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Myyjä on rakentanut tontille tien

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa osuuden Yhteiseen maa-alueeseen 581-407-878-5 VENEVALKAMA