Joroisissa Palviaisissa vt5 reunassa vapaa-ajan asunto ja metsätila. Kohteen näytöt ja esittelyt sopimuksen mukaan ajalla 19.6 - 5.7 ja uudelleen 29.7. alkaen. Välillä 6.7 - 28.7 ei näyttöjä eikä esittelyjä. 

Kiinteistön pinta-ala on lainhuutotodistuksen mukaan 7,061 ha ja mhy:n tila-arvion mukaan 6,2 ha.

Kiinteistöllä on 5,2 ha metsämaata, joka on kokonaan ravinteisuudeltaan lehtomaista kangasta. Tilalla on koivuvaltaista puustoa noin 500 m3 josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 200 m3. Kuusikoissa on lievää boorin puutteesta johtuvaa kasvuhäiriötä. Nykypuuston kasvu on noin 6,6 m3/ha/v. Tilan tieyhteys ja -oikeus on kunnossa. Tilan rakennuksista on selostus tämän myyntiesitteen liitteenä.

Hintapyyntö on 55 000 €. Tarjouksen kohteesta voi tehdä heti !

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohde on kaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta kaavamerkinnällä M-1.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohdetta rasittaa kiinteistöjen 171-402-10-173 Palviainen, 171-402-11-273 Palviainen ja 171-408-8-51 Palviainen 12 m leveä tieoikeus 000-2008-K2164.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 12 m leveä tieoikeus 000-2008-K2164 kiinteistöjen 171-402-10-173 Palviainen, 171-402-11-45 Hiisvuori, 171-402-11-273 Palviainen ja 171-408-8-51 Palviainen kautta.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole osuutta yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta