Osakohde 3: Yläpytingin ympäristö

Miilusaari on keskellä kaunista jokiluontoa oleva saari. Miilusaaressa ja sen ympäristössä on toiminut 1900-luvun alkupuolella vireä tehdaskylä, jonka perintöä nykyinen rakennuskanta pääsääntöisesti on. Miilusaaressa ja sen lähiympäristössä on edelleen aistittavissa tuon aikakauden viehätys. Rakennukset ovat palvelleet matkailu- ja virkistystarkoituksissa ja aluetta on kehitetty näistä lähtökohdista.

Miilusaari kiinteistö on jaettu kolmeen osakohteeseen. Tarjouksen voi tehdä yhdestä tai useammasta osakohteesta. ”Yläpytingin ympäristö”-osakohteeseen kuuluu Yläpytinki, Tallimökki ja saunarakennus. Rakennukset muodostavat yhtenäisen toimivan kokonaisuuden. Kaikki rakennukset ovat kalustettuja ja kalusteet kuuluvat kauppaan. Yläpytingissä ja Talllimökissä on ilmennyt ajoittain siäilmassa hajuhaittoja, joiden vuoksi rakennukset on otettu pois käytöstä.

Rakennukset sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella. Kohteella ei ole kaavassa oikeutta lisärakentamiseen.

Yläpytinki

Yläpytinki on 1900-luvun alusssa rakennettu puurakennus, jossa on kolme majoitushuoneistoa. Huoneistot ovat remontoitu ja ovat tämän päivän vaatimusten mukaisia. Yläpytingin pihapiirissä on vanha hirsiaitta. Yläpytinki on otettu pois käytöstä v. 2017 sisäilamssa ilmenneiden hajuhaittojen vuoksi.

Tallimökki

Tallimökki on 1800-luvun lopulla rakennettu puurakennus. Tallimökkiin on remontoitu yksi majoitushuoneisto. Tallimökki on pois käytöstä sisäilamssa ilmenneiden hajuhaittojen vuoksi.

Sauna

Sauna on rakennettu vuonna 1990. Saunassa on viihtyisä takkahuone, 2 pukuhuonetta, 2 pesuhuonetta ja saunahuone.

Rakennus

Pinta-ala m2

Rakennusvuosi

Yläpytinki

180

1900

Tallimökki

58,5

1885

Yläpytingin sauna

95

1990

 

Teknisiä tietoja kohteesta

Miilusaaren rakennusten vesihuolto ja viemäröinti on järjestetty liittymällä paikalliseen Väliväylän vesiosuukuntaan. Kaikissa rakennuksissa on sähköt. Rakennukset lämpiävät sähköllä.

Osa tekniikasta on rakennettu palvelemaan koko Miilusaari kiinteistöä kokonaisuudessaan. esim. TV-antenni sijaitsee tehtaanpiipussa ja sieltä on vedetty kaapelit muihin rakennuksiin. Kiinteistöä jaettaessa osiin, voi teknisten ratkaisujen muuttamisesta koitua kustannuksia ostajalle.

Tarkempia tietoja välittäjältä.

Kohteeseen tutustuminen

Kohteeseen tutustuminen tulee aina sopia välittäjän kanssa.

Etäisyyksiä:

Kouvola 27 km (30 min)

Kotka 77 km (1 h 5 min)

Helsinki 165 km (2 h 10 min)

Lappeenranta 70 km (1 h)

Lahti 89 km (1 h 20 min)

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Yleiskaava ja Tirvan rantakaava. Osakohteen rakennukset sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella. Kaavassa ei oikeutta lisärakentamiseen. Valtaosa osakohteen maa-alasta on merkitty kaavassa maa- ja metsätalosu alueeksi.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tirvan Voima Oy:n kanssa 18.12.1997 tehty maanvaihto on edelleen lohkomatta. Vaihdon karttaliite löytyy ladattavista aineistoista. Ei kohdistu tähän osakohteeseen.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö rajoittuu yleiseen tiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteiset vesialueet. Tarkemmin kiinteistörekisteriotteessa ladattavissa aineistoissa. Lohkomistilanteessa osuudet yhteisiin alueisiin jaetaan pinta-alojen suhteessa.