Kahrasenjärven rantaan ulottuva metsätila, jolla myös yleiskaavaan merkitty rakennusoikeus 180 m2 vapaa-ajan asunnolle oheisrakennuksineen. Tontilla on valmiina vaatimaton mökki-/saunarakennus, sekä aitta- ja varastorakennus ja puucee. Vapaa-ajan asunnon lähiosoite on Kahrasentie 97.

Vapaa-ajan asunnolle on tieyhteys, mutta tiehen ei ole kirjattua tieoikeutta, mutta sitä pitkin voi käydä katsomassa kohdetta. Tie kulkee tilan rajaa pitkin, mutta se on kokonaisuudessaan nappurikiinteistön puolella. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tila sijaitsee Kahrasenjärven rannalla ja on osin yleiskaava-alueella.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavaan merkityllä rantarakennuspaikalla on rakennusoikeutta yhteensä 180 m2 yhdelle vapaa-ajan asunnolle oheisrakennuksineen. Rakennusoikeus jakaantuu siten, että päärakennuksen enimmäiskoko on 100 m2; vierastuvan (aitta-rakennuksen) enimmäisala on 30 m2, samoin myös sauna- ja talousrakennuksen, mutta enintään siis vain 180 m2 yhteensä.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Yleiskaavan kaavamääräysten lisäksi ei muita rasitteita tai rajoitteita tilan käytölle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään vapaana kaikista velkakiinnityksistä tai muistakaan kiinteistörasituksista.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tilan rajaa pitkin kulkee naapurikiinteistön puolella tie, jota pitkin voi käydä katsomassa kohdetta, mutta virallista tierasitetta ei naapurikiinteistölle ole kirjattu. Tieoikeuden saa haettua tietoimituksella.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuuksia Husulan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen ja omaa, Kahrasenjärven rantaa n. 100 m.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta