Suurehko määräala peltoa ja metsää aivan Toijalan taajaman kupeessa.

Määräala, jossa 8,61 hehtaaria tukioikeudellista peltoa ja runsas 30 hehtaaria metsää.

Kaksi peltolohkoa, joiden vuokrasopimukset päättyvät 30.4.2021.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaan tilalla ei ole kaavaa. Kaupungin karttapalvelusta otetussa kaavakartassa yleiskaava kuitenkin ulottuu määräalan alueelle. Katso kartta kuvista. AP-res aluetta, MU-aluetta ja hieman VL-aluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

rajoittuu yleiseen tiehen

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 20-876-4-0 Rantakansan osakaskunta 2) Yhteinen maa-alue 20-878-5-1 Yhteiset sora-alueet 3) Yhteinen maa-alue 20-878-6-1 Yhteinen venevalkama