Viljeltyä peltoa ja hyväpuustoista metsää sisältävät tilat.

Toijalan keskustan tuntumassa yhtenäisen palstan muodostavat kaksi tilaa. Tilojen peltoala on MaVin lohkokartan mukaan  ha. Pellot myydään tukioikeuksineen. Peltoja koskeva vuokrasopimus päättyy kuluvaan vuoteen.

Tilojen metsäala on 5,7 hehtaaria ja koko ala on rehevää ja kovakasvuista. Puustoa noin 300 m3 / ha ja se lähestyy päätehakkuuikää. Peltoala on 5,92 hehtaaria ja se koostuu yhdestä peruslohkosta. Lohko on korvauskelpoinen, mutta ei kuulu ympäristösitoumuksen piiriin. Lohkon tukioikeudet ovat pitkäaikaisen vuokraajan omistuksessa. Omistajalla on kuitenkin omistuksessaan tukioikeuksia, joten pellot voidaan myydä tukioikeuksien kanssa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ruolähteentie tulee tiloille

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 20-407-876-1 Toijalan kylän vedet 2) Yhteinen maa-alue 20-407-878-2 YHTEISET MAA-ALUEET