Myydään yhtenä kokonaisuutena peltoa ja metsää sisältävät Yläsuonpelto RN:o 3:247 -niminen tila ja siihen rajoittuva määräala Lahnalampi RN:o 3:435 -nimisestä tilasta Asikkalan Kalkkisissa

Kohdekokonaisuudella on noin 8,5 hehtaaria peltoa ja noin 5,9 hehtaaria eri kasvuvaiheissa olevia metsiä. Loppuosa on tiealueita ja latorakennusten paikkoja. Pinta-alat on mitattu kartalta ja ne voivat olla ilmoitettua suurempia tai pienempiä. Määräalan lopullinen pinta-ala määräytyy lohkomistoimituksessa. Yläsuonpelto -nimisellä tilalla on yksi vanha latorakennus ja Lahnalammesta myytävällä määräalalla kaksi latorakennusta. Rakennukset ovat peltikatteilla varustettuja, mutta vanhoja ja heikkokuntoisia. Peltojen tukioikeudet eivät sisälly kauppaan. Pellot ovat suullisella sopimuksella paikallisen maatalousyrittäjän viljeltävinä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet kts. kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote ja kartta. Tieoikeudet selvitetään ja vahvistetaan määräalan lohkomistoimituksessa niiltä osin kuin ne mahdollisesti ovat epäselvät.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Myös määräala saa pinta-alansa suhteessa oikeudet yhteisiin alueisiin.