Heinävedellä Syrjässä, osoitteessa Syrjäntie 86, 79700 Heinävesi oleva  15,1 ha:n maatila, josta myyjä pidättää itselleen noin 0,9 ha:n suuruisen määräalan.  Myynnissä on noin 14,2 ha, josta metsämaata on noin 1,9 ha, noin 11 ha Eu-tukikelpoista salaojitettua luomuviljelyksessä olevaa peltoa ja talo, navetta, autotalli, aitta, puimala,  halkoliiteri ja latoja. 

Kiinteistöjen metsämaista on jo kauppa sovittu (lukuunottamatta  nyt myynnissä olevaa noin 1,9 ha:n aluetta). 

Tiloilla on 11,14 ha Eu-tukikelpoista peltoa. Kangasmaan pellot ovat salaojitettuja, luomuviljelyksessä olevia kangasmaan peltoja. Pellot ovat neljässä eri lohkossa. 

Tilan rakennuksista on selostusliite tämän myyntiesitteen liittenä. 

Hintapyyntö on 105 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 7.8.2019 klo 15:00 mennessä. 

Kohteen esittelyt sopimuksen mukaan ajalla 13.6. - 5.7 ja/tai 29.7. - 7.8. Ajalla 6.7 - 28.7 ei ole esittelyjä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistöjen alueella on voimassa yleiskaava, jossa kiinteistöjen alue on merkitty M-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue) ja pieneltä osin MU-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue jossa on ympäristöarvoja) ja asuinrakennusten paikaksi kaavamerkinnällä 1A.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Yleiskaavan mukaan kaupan kohteella ei ole rantarakennusoikeutta. Kiinteistöillä on rantaviivaa Juoniojärveen noin 390 m.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöä Vesterinpelto 14:0 rasittaa maantien suoja-alueet ja myyntiesitteen kartan kuvio nro 42 (0,1ha) on metsälain 10§ mukainen lähde elinympäristö, jonka ominaispiirteitä ei saa metsätalouden toimenpitein muuttaa. Kiinteistölle Hiekkasuo 4:22 ei ole rasitteita. Kiinteistön itäreuna on pohjavesialuetta, jossa on lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö kielletty.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevat kiinteistöt myydän kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kauapan kohteena oleva kiinteistö Vesterinpelto 14:0 on yleisen tien molemmin puolin. Kiinteistölle ei ole kiinteistörekisteriin kirjattu tieoikeuksia. Kiinteistöllä Hiekkasuo on 3 m leveä tieoikeus 000-2018-K12937 kiinteistön 90-418-4-79 Polvijärvi kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Vesterinpelto 14:0 on osuus Heinäveden läntisen osakaskunnan yhteiseen vesialueesen 90-876-26-1 johon kaupan kohde saa osuuden pinta-alan suhteessa. Kiinteistöllä Hiekkasuo 4:22 ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta