Kohde on Huittisten Vampulassa kolmesta viljelylohkosta koostuva peltoalue. Lisäksi alueeseen kuuluu jonkin verran pellonreuna- ja joenrantametsää. Pellot ovat salaojitetut ja niillä on tukioikeudet. Pellot ovat vuokrattuna viljelykäyttöön pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Näille pelloille riittää kysyntää!

Kohde on Huittisten Vampulassa kolmesta viljelylohkosta koostuva peltoalue, noin 15,0 hehtaaria. Lisäksi alueeseen kuuluu jonkin verran pellonreuna- ja joenrantametsää, noin 1,5 hehtaaria. Pääosan kohteesta sijainti on hyvä. Pellot ovat salaojitetut ja niillä on tukioikeudet. Pellot ovat vuokrattuna viljelykäyttöön pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla, noin 2,7 hehtaaria vuoden 2025 loppuun asti ja noin 12,3 hehtaaria vuoden 2028 loppuun saakka. Vuosivuokra on yhteensä noin 5200,- euroa. Kohteella on noin 570 metriä Loimijoen rantaa ja purkukuntoinen suuli. Näille pelloille riittää kysyntää!

Pellot myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 1.11.2020 klo 18.00 mennessä.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Naapauritilojen tieoikeudet ja maantien suoja-alue rasittavat kohdetta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pääosa kohteesta sijaitsee Huhtaantien varressa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät ostajalle. Määräalojen osalta osuudet yhteisiin siirtyvät määräalojen pinta-alojen suhteessa emätiloihin.