Juupajoen Korkeakoskella peltomäärala, noin 7 ha, joka on lähes kokonaan tukikelpoista peltoa (noin 6,95 ha).
Määräala muodostuu kahden eri kiinteistön alueelta (Heinäaro ja Pajuoja).
Kauppa sisältää tukioikeudet peltoihin. Pellot ovat nyt omistajan omassa viljelyksessä. Hyvä ja melko tasainen peltolohko valtion tien varressa.  Maalajina pääosin hietamaa.
Myyjä pidättää määräalan poikki talvitieoikeuden peltojen taakse metsäalueeseen. (ilmenee määräalan kartasta)
Kohteella on kaksi heikkokuntoista talousrakennusta (lato ja riihi), jotka myydään purkukuntoisina. Myyjä pidättää rakennuksiin ja niille johtavaan tieyhteyteen (tieuran alla kulkee maakaapeli riihelle)
viiden vuoden hallintaoikeuden (2024 loppuun saakka, tyhjentämistä varten).


Näitä peltoja on harvoin tarjolla!

 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Määräalan alueella ei ole voimassaolevaa asema- tai yleiskaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei rajaudu rantaan

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräalaa jää rasittamaan kantatilan kaivo- ja vedenjohtamisrasite, sekä määräaikainen rasite, jossa myyjä pidättää itsellään keskellä peltoa olevien ladon ja riihen sekä niille tapahtuvan kulkuyhteyden hallintaoikeuden vuoden 2024 loppuun saakka. Tämän jälkeen niiden hallinta siirtyy ostajalle. Lisäksi myyjä pidättää talvitieoikeuden peltojen taakse jäävään metsäalueeseen. Ilmenee liitekartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Myyjä selvittää mahdollisuutta ELY:ltä saada pellolle oma liittymä suoraan Salokunnantieltä talouskeskuksen jälkeen.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei saa osuuksia kantatilan yhteisiin alueisiin