Peltomaata noin 13,3 ha tieyhteyksien varrella.

Peruslohkoja 11 kpl jakautuen viidelle eri tilalle. Lohkot ovat tukikelpoisia ja ympäristösitoumuksessa ja ne myydään tilatukioikeuksineen. 

Kortela 5:145 -tilasta myydään määräaloja, palstoja yhteensä 7 kpl, joista kahdella ei ole omia rajoja (kts. kuvat ja kartat). Myllyvainio 5:90 -tilasta myydään määräaloja, palstoja yhteensä 5 kpl. Perämäki 5:72, Rotkola 5:73 ja Jaakkola 5:75 ovat itsenäisiä kiinteistöjä.

Peruslohkon 281-02007-40 mukana tulee ostettavaksi "Förstin mylly" (Purmojärven rantayleiskaavassa merkintä sr-3/7 = aitta, paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö). Peruslohkot 281-02006-39 ja 281-02007-40 sijaisevat paikallisesti arvokkaalla maisema-alueella (ma-3) sekä maa- ja metsätalousvaltaisella ranta-alueella (M-1). Lisäksi peruslohkon 281-02014-47 mukana tulee ostettavaksi  noin 1,3 ha lehtipuuvaltaista taimikkoa.

 

Hintapyynnöt peruslohkottain:

281-02006-39 / 0,55 ha / hintapyyntö 4 500 €

281-02007-40 / 0,25 ha / hintapyyntö 1 800 € + ostajan tarjous myllystä

281-02008-41 / 1,18 ha / hintapyyntö 9 500 €

281-02009-42 / 2,37 ha / hintapyyntö 21 300 €

281-02010-43 / 0,21 ha / hintapyyntö 1 600 €

281-02011-44 / 1,17 ha / hintapyyntö 10 500 €

281-02012-45 / 1,02 ha / hintapyyntö 9 200 €

281-02013-46 / 1,37 ha / hintapyyntö 12 300 €

281-02014-47 / 1,94 ha / hintapyyntö 16 400 € + taimikko 2 000 €

281-02016-49 / 3,01 ha / hintapyyntö 25 500 €

281-02017-50 / 0,26 ha / hintapyyntö 2 000 €

Tarjouksia voi jättää kokonaisuudesta, osasta tiloja, tilojen määräaloista/peruslohkoista. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tulleet ostotarjoukset.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Myllyvainio 5:90 (Yleiskaava (233-Y141215076)) ja Kortela 5:145 (Yleiskaava (233-Y141215076)). Kts. kiinteistörekisteriotteet ja rantayleiskaava.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasituksia pääasiassa tieoikeuksista, kts. kiinteistörekisteriotteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriotteet sekä tieoikeuskartat.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kortelan 1:145 osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin tulevat jäämään emäkiinteistölle. Muiden kiinteistöjen ostalta osuuksien siirtymiset sovitaan tapauskohtaisesti.