Määräala. Salaojitettua, tukikelpoista peltoa noin 7,0 ha ja metsätalousmaata 5,0 ha. Tilatukioikeudet eivät kuulu kauppaan. Kuvio 6.2, jossa rakennukset sijaitsevat eivät kuulu kauppaan.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alaa vastaavat osuudet tilan Rantamaa yhteisiin aluiesiin ja erityisiin etuuksiin.Ktso kr-ote.