Salon Kiikalassa peltoa noin 16,23 ha ja metsää noin 10,1 ha.

Myynnissä Salon Kiikalassa peltoa noin 16,23 ha tukioikeuksineen sekä metsää noin 10,1 ha. Lisäksi tie- ja reuna-alueita noin 0,9 ha.  Tilan salaojitetut pellot ovat maaseutuviranomaisen mukaan korvauskelpoisia ja ympäristökorvauksen sitoumuslohkoja. Ravinteikkailla kasvupohjilla olevat metsät ovat pääosin taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää. Järeämpääkin puustoa toki löytyy. Tilalla sijaitsevat rakennukset jäävät kaupan ulkopuolelle, joten myytävä alue myydään määräalana. Määräalalle on erinomaiset tieyhteydet. Tutustu ladattaviin tiedostoihin tai kysy välittäjältä lisätietoja. 

Hintapyyntö 190 000 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia torstaihin 28.2.2019 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset tierasitteet sekä talousveden otto- ja johtamisrasite (vettä ei tällä hetkellä oteta). Kaupungin vesijohto kulkee määräalan alueella. Sähkölinja.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä vapaana. Panttikirjojen luovutus ostajalle mahdollinen (ostaja vastaa panttikirjojen siirtokuluista).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräala saa tarpeellisin osin tieoikeuden Myllykulmankaareen (tieoikeus/000-2005-K005147) sekä kiinteistörekisteriotteella ja -kartalla näkyviin tieoikeuksiin Y2004-21943 ja 000-2015-K026729.

Osuus yhteisiin Ei ole