Määräala sijaitsee Sastamalan Kiikassa Kulmuntilan kylässä runoilija Kaarlo Sarkian lapsuuden maisemassa. Määräalasta on viljeltyä peltoa 10,49 hehtaaria ja loppu pinta-ala on joutomaata. Palsta rajoittuu Kokemäenjokeen noin 120 metrin matkalta. Pellot on salaojitettu. Viljelylohkoja on kolme ja niillä on täydet tukioikeudet. Tukioikeudet siirretään kaupassa ostajalle. Pelto on vuokrattuna viljelykäyttöön kuluvan vuoden loppuun asti. Palstalla on muutamia metsäsaarekkeita, joista yhdessä on vaatimattomassa kunnossa oleva suuri suulirakennus. Laadultaan alueen peltojen sanotaan olevan Kiikan parhaita. Nyt on myynnissä kunnon palsta laadukasta peltoa tarvitsevalle!

Määräala sijaitsee Sastamalan Kiikassa Kulmuntilan kylässä. Määräala sijaitsee Kokemäenjoen laaksossa suuren peltoaukean keskellä.  Määräalasta on viljeltyä peltoa 10,49 hehtaaria ja loppu pinta-ala on joutomaata. Palsta rajoittuu Kokemäenjokeen noin 120 metrin matkalta. Pellot on salaojitettu. Viljelylohkoja on kolme ja niillä on täydet tukioikeudet. Tukioikeudet siirretään kaupassa ostajalle. Palsta on muodoltaan monikulmainen ja sen poikki kulkee laskuoja. Pelto on vuokrattuna viljelykäyttöön kuluvan vuoden loppuun asti. Kuluvan kasvukauden vuokra pelloista maksetaan myyjälle. Palstalla on muutamia metsäsaarekkeita, joista yhdessä on vaatimattomassa kunnossa oleva suuri suulirakennus. Suulissa on vanha tiilikatto. Kohteen pohjois- ja kaakkoisreunassa on pieni ala muinaisjäännösaluetta. Laadultaan alueen peltojen sanotaan olevan Kiikan parhaita. Nyt on myynnissä kunnon palsta hyvää peltoa tarvitsevalle!

Määräala myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 29.9.2019 klo 18.00 mennessä.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kulmuntilan yksityistie kulkee Määräalan poikki.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle kuljetaan Kulmuntilan yksityistietä pitkin.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin eivät siirry määräalan mukana ostajalle.