Monien mahdollisuuksien kokonaisuus.

Suutarinkylällä Tyrnäväjokivarressa sijaitseva peltojen ympäröimä tila, jossa on perinteistä rakennuskantaa. Neliömäistä pihapiiriä rajaa hirsirunkoinen vuodelta 1915 oleva päärakennus (87 m2). Päärakennuksessa on sähkö ja vesiliittymä, jätevesijärjestelmää ei ole . Lisäksi pihapiirissä on hirsirunkoinen 1800- luvun alussa rakennettu luhti/entinen savupirtti, jyväpirtti vuodelta 1814 sekä toinen asuinrakennus, jossa on toiminut kouluna 1940 -luvulla ja muita pienempiä ulkorakennuksia.  Rakennukset ovat peruskuntoisia ja vaativat merkkittäviä kunnostustoimenpiteitä. Pihapiiriin johtaa pitkä kuusikuja. Pihapiiri on maakunnallisesti arvokas. Rakennuksia ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Kohteen ympäristö on säilytettävä. Tällaisten suojeltujen rakennusten kunnostamiseen museovirasto myöntää korjausavustusta.

Tila muodostuu viidestä palstasta. Metsämaata tilasta on  39,7 ha, kitu ja joutomaata on yhteensä noin 6,6 ha.  Kokonaispuun määräksi on arvioitu 4500 m3, josta tukkia on  noin kolmannes. Metsissä on reilusti hakkuumahdollisuuksia. Viljeltyä peltoa on 15,6 ha, joilla on tilatukioikeudet. Pellot ovat vuokrattuna vuoden loppuun asti. 

Kohde voidan myydä myös siten, että talouskeskus noin 1 ha tontilla ja niiden  pyyntihinta on 50000 euroa, peltojen pyyntihinta 90000 euroa ja metsien 120000 euroa.

Tilan virallinen kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala poikkeaa merkittävästi tila-arvion pinta-alasta. Arviossa pinta-ala on 62,8 ha ja kiinteistörekisteriotteessa  54,48 ha. Tila-arviossa käytetty karttaaineisto on saman maanmittauslaitoksen tuottamaa tietoa kuten myös kiinteistörekisteriotteen tieto. Tilojen lohkomistoimituksissa jäännöspinta-ala saattaa jäädä pienemmäksi kuin tilojen todellinen ala on.

Asuinrakennus pihapiireineen sijaitsee osoitteessa: Kylmäläntie 167, 91800 Tyrnävä.

Kohde esitellään sitä pyydättäessä. Esittely sovittava hyvissä ajoin, jotta esittelystä voidaan tiedoittaa myös muille kiinostuneille.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Oulunseudun yleiskaava 2020, siinä oleva kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde, Pylkäs 10.45 ja siitä koskeva kaavassa oleva suojelumääräys.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On