Viitasaarella Pasalan kylässä kahdessa erillisessä palstassa sijaitseva 46,66 hehtaarin maatila. Tilakokonaisuuteen kuulu metsää noin 35,6 ha,  EU-tukikelpoista peltoa 10,87 ha ja vanha asuinrakennus talousrakennuksineen. Lisäksi erillisellä metsäpalstalla on noin 22 m2 hirsinen metsä-/metsästysmökki.

Tila sijaitsee osoitteessa Isojärventie 13, 44610 Kärnä. Tilalla on metsätalousmaata noin 34,3 ha, joka valtaosaltaan sijaitsee Järkiniementien varressa noin 5 km päässä talouskeskuksesta. Ravinteisuudeltaan metsämaasta tuoretta kangasta on noin 21 ha, kuivahkoa kangasta 12 ha ja kuivaa kangasta hehtaarin verran. Turvemaata näistä on vain noin hehtaari.

Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 2800 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 200 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,7 m3/ha/v. Tilan varttuneemmat metsät on pääosin harvennettu neljä vuotta sitten kasvukuntoon, mutta nuoremmissa metsissä olisi tarvetta jonkin verran nuoren metsän kunnostukselle ja taimikon hoidolle. Tilan tieoikeudet ja -yhteydet ovat kunnossa. Tilalla on venevalkamaoikeus Kolimajärveen.

Tilan rakennuksista ja pelloista on erillinen selostus ja arvio tämän myyntiesitteen liitteenä.

Tila myydään ensisijaisesti yhtenä kokonaisuutena ja toissijaisesti kahdessa osassa, metsäpalsta erikseen ja pihapalsta (pellot, rakennukset ja hieman metsää) erikseen.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 27.6.2019 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Molempien palstojen osalta kaava-aluetta (maa-ja metsätalousaluetta)on hieman länsirajalla. Tilaan rajoittuvat Karjuslampi ja Pienijärvi eivät ole kaavassa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Mahdollista hakea poikkeusluvalla.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, maantien suoja-alue ja puutavaran varastointi (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistö kartalla).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Maanvuokrasopimus (5400 m2) matkapuhelinmastosta 31.10.2041 asti. Vuokra on maksettu kertakorvauksena.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuinen tiemaksu 44,35 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 931-408-876-1 Pasalan jakokunta 2) Yhteinen vesialue 931-408-876-2 Heinälammet (ks. kiinteistörekisteriote).

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella on energiatodistus