Upea rantatila Näsijärven vesistön Runoilijan tien laivaväylän läheisyydessä.  Omaa, pääasiassa länteen ja lounaaseen avautuvaa rantaviivaa yhteensä noin 630 metriä.  Tila käsittää noin 44,7 hehtaaria metsää, noin 2,55 hehtaaria tukioikeudellista, viljelyssä olevaa peltoa, sekä maatilan vanhan talouskeskuksen.  Tilan ainespuumäärä on noin 8367m3, keskipuuston ollessa metsämaalla noin 187m3/ha.  Tilalla on runsaat harvennushakkuumahdollisuudet, päätehakattavaa on noin 5,9 hehtaaria.  Rehevät ja kasvavat maapohjat, jotka ovat pääosin MT:tä ja OMT:tä.  Tilan metsäalueella kulkee hyvä, pääasiassa kesäkorjuukelpoinen tieverkosto.  Tilan peltoalueet on vuokrattuna määräaikaisella sopimuksella, joka päättyy 4.12.2019.  Tilan talouskeskuksen rakennuskanta käsittää asuinrakennuksen, aitta- ja varastorakennuksia sekä vanhan riihen.  Talouskeskuksen hallintaoikeus siirtyy kesällä 2019 tai sopimuksen mukaan.  Talo on hirsirunkoinen ja se on rakennettu 1900- luvun alkupuolella.  Se on ulkomitoiltaan noin 69m² ja se käsittää tuvan, makuuhuoneen, keittiön ja kylpyhuoneen.  Talossa on asuttu vakituisesti vuoden 2018 loppupuolelle saakka, josta lähtien se on pidetty peruslämmöillä.  Talo vaatisi peruskorjauksen.  Talouskeskukselle on tilattu osuuskunnan vesiliittymä, josta on suoritettu ennakkomaksuna 800€, mikäli liittymän tahtoo ottaa käyttöön, niin tällöin tulee suorittaa liittymän loppumaksu 3.700€.  Talon pihamaalta on etäisyyttä rantaan noin 150 metriä, jossa on rantaosayleiskaavan mukainen talouskeskuksen rantasaunan rakentamisoikeus.  Kyseinen saunan rakennuspaikka avautuu länteen.  Rannasta on etäisyyttä laivaväylälle noin 500 metriä.  Tällaista tilakokonaisuutta ei kovin usein ole tarjolla.  Hintapyyntö: 320.000€ / kirjalliset tarjoukset viimeistään 22.2.2019

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kiinteistön talouskeskus on merkitty kaavassa maatilan talouskeskusalueeksi, jonka kokonaisrakennusoikeutta ei ole kaavassa määritetty. Talouskeskuksen rantasaunan koko saa olla enintään 25 krs-m².

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet olemassa oleviin teihin.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteiseen vesialueeseen.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta