Kahdesta erillisestä palstasta muodostuva noin 3,7 hehtaarin määräala.  Kohde käsittää yhteensä 2,74 hehtaaria viljelyssä olevaa tukioikeudellista peltoa, noin 0,4 hehtaaria metsäsaarekkeita sekä vanhan rakennuspaikan.  Peltolohkoista 01961 ja 01962 ovat vuokrattuna 30.4.2020 saakka.  Lohkon 00798 vuokrasopimus päättyy 31.12.2019.  Rakennuspaikalla sijaitsee kaksi purkukuntoista varastorakennusta.  Peltolohko 01961 rajoittuu valtion soratiehen.  Lohkolle 00798 on tieyhteys, mutta kiinteistörekisteriin kirjattua tieoikeutta ei ole.  Hintapyyntö: 23.000€ / kirjalliset tarjoukset viimeistään 22.2.2019.

Tilakokonaisuuteen kuuluvat metsäalueet ovat myytävänä erillisenä kohteena.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite olemassa olevaan tiehen. Lännen puoleisella palstalla kulkee vesiosuuskunnan vesijohto.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Lännen puoleinen palsta sijaitsee valtion tien varressa. Idän puoleiselle palstalle ei ole kirjattua tieoikeutta.

Osuus yhteisiin Ei ole