Rantatila Ylöjärven Karhella, komealla paikalla!

Harus –niminen tila, kiinteistötunnus on 980-433-4-106. Tila sijaitsee Ylöjärven Karhe-järveen rajoittuen. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 1,334 ha. Puusto tontilla on järeää harvennettua koivikkoa, rinne laskee loivasti Karhejärven rantaan länteen. Kiinteistön osoite on Karhentie 637 Ylöjärvi.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Alueelle laadittava Karhen osayleiskaavoitus on vielä kesken. Rakennuspaikat on kaavaehdoituksessa ratkaistu. Kaavaehdotuksessa tila on osittain asumisen aluetta (kaavamerkintä AO/s-1) ja osittain maa-ja metsätalousaluetta. Tilalla on yksi rakennuspaikka, eikä sitä saa jaettua useammaksi. Rakennuksilla on todettu olevan historiallista arvoa. Rakennusoikeuden määrä ratkaistaan poikkeamislupakäsoittelyssä. Yleisesti ranta-alueen rakennusoikeus on asuinrakennukselle enintään 200m2 ja kokonaisrakennusoikeus enintään 500 m2. Lisätiedot: Ylöjärven Kaupunki/Kaavoitus.

Rantarakentamisoikeus On
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 980-433-878-1, Karhen vedet.