Hyvän tiestön varrella hoidon tarpeessa oleva metsämääräala, jonka puustosta suurin osa nuorta kasvatusmetsää ravinteikkaalla maapohjalla.

Pilkankorventien ja Pilkanrannantien risteyksessä sijaitsevan metsämääräalan maapohjat ovat ravinteisuudeltaan keskimäärin tuoretta kangasta tai vastaavaa turvemaata. Määräalalla on havupuuvaltaista puustoa noin 2100 m3. Pinta-alasta melkein puolet on nuorta kasvatusmetsää, neljännes on varttunutta taimikkoa, josta hoidon tarpeessa olisi noin 4,7 ha (kuviot 1 ja 10). Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa määräalalla on noin 700 m3, josta reilut 500 m3 uudistuskypsää metsää. Nykypuuston kasvu on noin 7,7 m3/ha/v.

Ei tarjousaikaa.

Huom! Tilan rantaosa on erikseen myynnissä kohdenumerolla 302145. Tilasta voi jättää myös kokonaistarjouksen.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Rantayleiskaava ei ylety myytävän määräalan osalle.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rantatien yksityistie (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistö kartalla).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu on ollut koko kiinteistölle 68,39 € /v.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-461-876-3 Lohilahden jakokunta (ks. kiinteistörekisteriote. Huom! Koko tila).