Keitelejärven rantaan rajoittuva taimikkovaltainen noin 12,8 ha tila ravinteikkaalla maapohjalla. Tilalle on yleiskaavan varattu kaksi rantarakennuspaikkaa loma-asuntorakentamiseen.

Kohde sijaitsee Sumiaisissa Pilkanrantatien varrella. Maapohjat tilalla ovat ravinteisuudeltaan keskimäärin tuoretta kangasta tai vastaavaa turvemaata. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 400 m3. Tilan pinta-alasta noin 70 % on taimikkoa, josta hoidon tarpeessa on noin 6,1 ha. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa tilalla on vajaat 100 m3 . Nykypuuston kasvu on noin 6,7 m3/ha/v.

Tilalle on Sumiaisten rantayleiskaavaan varattu kaksi rantarakennuspaikka loma-asuntorakentamiseen. Rakennusoikeus on enintään 250 m2 / tontti. Vesiosuuskunnan runkoputki kulkee kohteen läpi ja sähköt lähellä.

Ei tarjousaikaa.

Huom! Tilan länsipuoli (määräala) on erikseen myynnissä kohdenumerolla 302144. Tilasta voi jättää myös kokonaistarjouksen.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sumiaisten rantayleiskaava (ks. kaavakartta ja -merkinnät).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kohteelle on rantayleiskaavaan varattu kaksi rantarakennuspaikka loma-asuntorakentamiseen. Rakennusoikeus enintään 250 m2 / tontti (ks. kaavakartta ja -mekinnät) Lisätietoja rakentamisesta antaa Äänekosken tekninen toimi.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Pilkanrannantie (Ei ole merkitty virallisesti kiinteistörekisteriin rasitteeksi).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu on ollut koko kiinteistölle 68,39 € /v.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-461-876-3 Lohilahden jakokunta (ks. kiinteistörekisteriote. Huom! Koko tila).