Lähellä Sumiaisissa Matilanvirtaa Keitele-järven Kuivansalon saaressa 11,5 ha metsätila. Tilalla on kaksi yleiskaavan mukaista ilta-aurinkoon aukeavaa vapaa-ajan rakennuspaikkaa.

Keitele-järven Kuivansalon saaresta sijaitsevalla Kummelniemi-nimisellä tilalla on rantaviivaa lähes 800 m. Matkaa saaresta mantereeseen on noin 100 m. Tilalla on kuusitukkivaltaista puustoa noin 1200 m3. Puuston kehitysluokkajakaumasta yli 40 % on uudistuskypsää metsää, joten hakkuumahdollisuuksia tilalta löytyy. Taimikkoa on myös yli 40 % pinta-alasta, joka pääsosin epätasaista luontaisesti syntynyttä männyn taimikkoa. Loput pinta-alasta noin 15 % on hyvää kasvatusmetsää.

Tilalla on kaksi yleiskaavan varattua vapaa-ajan rakennuspaikkaa, joilla kummallakin rakennusoikeutta 250 k-m².

Tilalle on tiedustelujen mukaan mahdollista neuvotella kulkuoikeus ja venepaikka/autopaikka mantereelta Niinimäentien kautta.  Venevalkamapaikan voi ostaa yksityiseltä tai vuokrata sen UPM-Kymmeneltä. Matkaa venevalkamapaikalta kohteelle tulee vesiteitse noin 700 m.

Ei tarjousaikaa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sumiaisten rantayleiskaava (ks. kaavakartta ja -merkinnät).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tilalla on kaksi yleiskaavan mukaista vapaa-ajan rakennuspaikkaa, joilla kummallakin rakennusoikeutta 250 k-m². Tarkempia tietoja rakentamisesta löytyy esitteess- olevasta kaavamerkinnät liitteestä. Lisäksi rakentamisesta lisätietoa antaa Äänekosken kaupungin tekninen toimi.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tila myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tilalle ei ole kiinteistörekisteriin merkitty virallista kulkuoikeutta. Tilalle on mahdollista neuvotella kulkuoikeus ja venepaikka/autopaikka mantereelta Niinimäentien kautta. Tilalle on mahdollisuus ostaa venevalkamapaikka yksityiseltä tai vuokrata se UPM-Kymmeneltä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-461-876-2 Syvälahti-Pynnönsaaren jakokunta 2) Yhteinen maa-alue 992-461-878-16 Turvepehkupalsta