Hyvällä tieyhteydellä oleva hyväkasvuinen n. 28.2 ha metsätila.

Äänekosken Sumiaisten Rannankylällä, Myräläntien molemmin puolin sijaitsevan Lamminpää-nimisen tilan maapohjat ovat ravinteisuudeltaan keskimäärin hyväkasvuista tuoretta kangasta. Turvepohjaisia ja soistuneita maita on noin 20 % pinta-alasta, jotka ravinteisuudeltaan reheviä. Tilalla on puustoa noin 2200 m3. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa on hieman. Nykypuuston kasvu tilalla on noin 6,6 m3/ha/v. Tilan taimikot ovat täystiheitä ja hyvälaatuisia, joista valtaosa on tulossa varhaisperkauksen ja taimikonhoidon tarpeeseen. Tilalla on 1,1 ha metsäviljelyä tarvitsevaa alaa.

Tilalla on oikeus yhteiseen vesialueeseen ja venevalkamaoikeus Keitele-järveen.

Tilasta on myyty vielä erottamaton noin 2 ha määräala, jossa sijaitsevat tilan rakennukset. Myyty määräala on merkitty punaisella kuitunauhalla maastoon ja vihreällä värillä esitteen liitteenä olevaan kuviokarttaan.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 18.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Myrälän yksityistie (ks. kiinteistörekiteriote). Lisäksi lakisääteistä metsänviljelyä 1,1 ha (kuvio 22).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuinen tiemaksu Myräläntiestä arviolta noin 25 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-461-876-2 Syvälahti-Pynnönsaaren jakokunta (ks. kiinteistörekisteriote. Huom! Mantaali jakautuu pinta-alan suhteessa myydyn määräalan kanssa)