Hakkuun tarpeessa oleva hyväpuustoinen pienehkö metsätila Äänekosken Liimattalassa.

Tilan puusto on hyvälaatuista mäntyvaltaista kangasmetsää. Kehitysluokkajakaumasta eniten on varttunutta kasvatusmetsää, jota on noin 55 % pinta-alasta. Uudistuskypsää metsää on noin 25 % pinta-alasta ja loput noin vajaa 20 % on hyvää taimikkoa. Taimikkoalasta puolet on pieniä hyvin uudistuneita taimikoita ja toinen puoli taimikonhoidon tarpeeseen tulevaa varttunutta taimikkoa. Maapohjista 2/3 on kuivahkoa kangasta ja 1/3 tuoretta kangasta. Tilan keskipuusto on hyvä noin 150 m3/ha ja nykypuuston kasvu on noin 6,3 m3/ha/v. Heti hakattavaa puustoa on metsänhoitosuositusten mukaan noin 800 m3. Uudistuskypsyyden täyttävän kuvion nro 4 voi halutessaan myös vaihtoehtoisesti harventaa ennen päätehakkuuta.

Kohteen läpi menee kapea, mutta kesäkorjuukelpoinen tie.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 13.12.2018 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistö kartalla).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuinen tiemaksu vähän yli 30 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-460-876-1 Liimattalan jakokunta (ks. kiinteistörekisteriote).