Hyväpuustoinen tilakokonaisuus.

Myytävä metsätilakokonaisuus muodostuu Suolahden pohjoispuolella Ruotinkylällä sijaitsevasta Mäntylä 9:48 -nimisestä tilasta, jonka pinta-ala on 18,335 ha ja Syvälahdentien varressa sijaitsevasta Mäntylä I 9:13 -nimisestä tilasta, jonka pinta-ala on 3,915 ha.

Tilakokonaisuuden pinta-alasta metsämaata on noin 20,8 ha ja kitu- ja joutomaata noin 1,4 ha. Kohteella on kuusivaltaista puustoa noin 2700 m3, josta on heti hakattavissa metsänhoitosuositusten mukaan noin 400 m3. Nykypuuston kasvu on 6,4 m3/ha/v. Pinta-alasta noin 85 % on hyväkasvuista kasvatusmetsää, jotka on harvennettu noin viisi vuotta sitten. Taimikoita tilalla ei ole. Metsämaan maapohjat ovat ravinteikkaat ja niistä ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta on 12,8 ha ja kuivahkoa kangasta 7,9 ha. Turvepohjaisia maita näistä on 1,1 ha.

Mäntylä 9:48 tilalle ei ole metsäautotieyhteyttä, vaan puunkorjuu palstoille on tapahtunut naapuritilojen kautta.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 17.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Pitkänlammen ranta-alue M-2 aluetta (maa- ja metsätalousaluetta). Mäkilammen ranta-alue MU-2 aluetta (maa- ja metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja). Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Tässä käytössä tulee ottaa huomioon alueen maisemallisten ja muiden ympäristöarvojen säilyttäminen sekä alueen käyttömahdollisuudet ulkoiluun (ks. lisätietolinkki; Suolahden rantayleiskaava).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja maantien suoja-alue (ks. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistön karttaotteet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kohteen läntisimmälle palstalle vielä tarkempi tieoikeus selvityksen alla (tieto tulee tähän kohtaan tarkemmin tieoikeudesta). Ei vuotusia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-403-876-3 Kovalan osakaskunta 2) Yhteinen vesialue 992-403-876-11 Mäkilampi (ks. kiinteistörekisteriotteet)