Erittäin hyväpuustoinen (noin 208 m3/ha) metsätila, jonka pinta-alasta noin   85 % varttunutta kasvatusmetsää tai uudistuskypsää metsää!

Tilan maapohjasta ravinteisuudeltaan noin 28 % (10,6 ha) on lehtomaista/tuoretta kangasta tai vastaavaa turvemaata. Kuivahkoa kangasta tai vastaavaa turvemaata on valtaosa eli noin 52  % (19,6 ha) ja kuivaa kangasta tai vastaavaa turvemaata on noin 20 % (7,6 ha) pinta-alasta. Turvepohjaisten maiden osuus pinta-alasta on noin puolet. Turvemaiden vesitalous on kohtuullisessa kunnossa runsaan puuston ansiosta, mutta tila olisi hakkuun jälkeen kunnostusojituksen tarpeessa. Tilan kehitysluokkajakauma painottuu varttuneeseen kasvatusmetsään, jota on yli 70 % pinta-alasta. Uudistuskypsää metsää on yli 10 %. Nuorta kasvatusmetsää ja taimikoita on molempia alle 5 % pinta-alasta. Kitu- ja joutomaita on pinta-alasta alle 10 %. Tilan kokonaispuusto on noin 7900 m3, josta heti hakattavaa puustoa on metsäsuunnitelman mukaan yli 2300 m3. Tästä noin 1300 m3 on päätehakattavaa. Tilan nykypuuston kasvu noin 6,6 m3/ha/v.

Tilalle menee kunnossa oleva kolmen tilan yhteinen metsäautotie.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 31.1.2019 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sumiaisten rantayleiskaava. Suojärven ranta-alue merkitty kaavaan M-aluueksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ei kiinteistörekisteriin merkittyjä (ks. kiinteistörekisteriote). Tilalle tehty tiesopimus naapuri tilojen kanssa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalle menee kolmen tilan yhteinen metsäautotie, josta tiesopimus (osuus 70 %). Vuotuiset tiemaksut Soidinmäentiestä 80-100 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-403-876-2 Paatelan jakokunta (ks. kiinteistörekisteriote).