Erinomaisen hyvällä paikalla nelostiehen (E75) rajoittuva hyväpuustoinen ja reheväpohjainen pieni metsätila.

Noin kolmen kilometrin päässä Konginkankaan keskustasta sijaitsevan tilan maapohjat ovat ravinteikkaat ja keskimäärin tuoretta kangasta. Tilalla on kuusivaltaista puustoa yli 1000 m3 eli noin 128 m3/ha. Nykypuuston kasvu on noin 5,0 m3/ha/v. Tilan pinta-alasta noin 45 % on uudistuskypsää metsää, kasvatusmetsiä on noin 25 % ja taimikoita noin 30 % pinta-alasta, jotka hyviä ja täystiheitä. Kuvio 1 (0,3 ha) olisi näistä taimikon hoidon tarpeessa. Heti hakattavaa puustoa tilalla on lähes 900 m3.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 16.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Panttikirjat luovutetaan kaupantekotilaisuudessa ostajalle rasituksista vapaana tai kuoletetaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila rajoittuu yleiseen tiehen, josta tilan länsipuolelle liittymä. Tilan luoteisrajaa pitkin menevää tietä Raivionniitylle on käytetty normaalisti puiden korjuuseen ja kulkemiseen suullisin sopimuksin. Virallista tieoikeutta tilalle tästä ei ole kiinteistörekisteriin merkitty. Tiemaksuaja ei ole.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-460-876-1 Liimattalan jakokunta (ks. kiinteistörekisteriote).