Hyvä metsämääräala!

Äänekosken Kolunpohjassa sijaitsevan noin 11,9 ha metsämääräalan maapohjista  noin 8,2 ha on ravinteisuudeltaan kuivahkoa kangasta. Tuoretta kangasta on noin 2,2 ha ja lehtomaista kangasta 1,3 ha. Pinta-alasta noin reilu puolet on hyviä havupuuvaltaisia taimikoita ja loput vajaa puolet varttunutta havupuuvaltaista kasvatusmetsää. Tilan kokonaispuusto on noin 1200 m3. Heti ja seuraavan viiden vuoden jaksolla hakattavaa puustoa on metsänhoitosuositusten mukaan noin 350 m3. Tilan puuston kasvu on hyvä noin 7,4 m3/ha/v. Kohteen taimikot ovat hoidollisesti vielä hyvässä kunnossa eikä akuutteja hoidontarpeita vielä ole.

Määräalan läpi menee hyvä metsäautotie.

Myyjä pidättää tilasta itsellään Hujakon rannassa olevan erillisen noin 1,0 ha tontin.

Ei tarjousaikaa.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei myytävän palstan alueella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Roninmäen metsätie (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteisö kartalla).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuinen tiemaksu metsäpalstan osalta arviolta 20-30 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan pinta-alan mukainen osuus 992-454-876-12 Muhluniemen jakokunnan yhteiseen vesialueseen.