Konginkankaan keskustan läheisyydessä pääosin Nelostien (E75) länsipuolella noin 39,1 hehtaarin tilakokonaisuus, joka muodostuu Toivola 1:334 (p-ala 38,58 ha) ja Raivio 1:225 (p-ala 0,5 ha) nimisistä tiloista. Toivolan tilaan kuuluu Konginkankaan keskustassa Taavetintiellä sijaitseva noin 1100 m2 asemakaavatontti ja Raivion tila sijaitsee Konginkankaan keskustan itäpuolella Hakkarilantiellä.

Tilakokonaisuuden maapohjista 83 % on metsämaata ja loput 17 % kitu- ja joutomaata. Suomaita tilalla ei ole. Metsämaan pinta-alasta ravinteisuudeltaan reilu puolet on kuivahkoa kangasta, reilu kolmannes tuoretta kangasta tai sitä rehevämpää kasvumaata ja loppu kuivaa kangasta. Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 3100 m3, josta heti hakattavaa on noin 500 m3. Nykypuuston kasvu kohteella on noin 3,8 m3/ha/v. Kohteen kasvatusmetsät ovat suurimmalta osin kasvukunnossa, jotka on harvennettu viisi vuotta sitten. Tilan pinta-alasta noin kolmannes on taimikoita, joista varttuneet taimikot ovat taimikonhoidon tarpeessa.

Tilojen tieoikeudet ja -yhteydet ovat kunnossa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 12.12.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

Asemakaavatontti Konginkankaan keskustassa. Yleiskaava aluetta hieman isomman palstan luoteisosassa, joka kaavaan merkitty M-alueeksi (metsätalousalue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistön karttaotteet).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Vesivoiman käyttöoikeussopimus 1.10.2047 asti (Vattenfall). Sopimuksella ei vaikutusta tilan käyttöön.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu noin 30 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Molemmilla kiinteistöillä osuudet: 1) Yhteinen vesialue 992-459-876-2 Konginkankaan jakokunta 2) Yhteinen vesialue 992-459-876-5 Niittylampi ja Aholampi 3) Yhteinen maa-alue 992-459-878-4 Hiekanottopaikka 4) Yhteinen maa-alue 992-459-878-5 Venevalkamapaikka 5) Yhteinen maa-alue 992-459-878-6 Venevalkamapaikka (ks. kiinteistörekisteriotteet).