Hyvällä tieyhteydellä ja rehevällä maapohjalla oleva metsätila.

Hyvällä sijainnilla Haapakyläntien varressa sijaitsevan tilan maapohjat ovat rehevät ja ravinteisuudeltaan keskimäärin vähintään tuoretta kangasta tai sitä ravinteikkaampaa lehtomaista kangasta. Suota tilalla ei ole.

Kohteella on kuusivaltaista puustoa vajaat 1700 m3. Tila on hoidettu viimeisen viiden vuoden aikana kauttaaltaan hyvään kasvukuntoon. Metsänhoitosuositusten mukaan heti ja lähivuosina hakattavaa puustoa onnoin 600 m3, josta noin 500 m3 uudistushakkuusta. Tilan taimikot ovat nuoria hoidettuja ja hyviä kuusentaimikoita. Näistä kuvio 8 (2,1 ha) on istutettu tänä keväänä. Nykypuuston kasvu tilalla on noin 4,4 m3/ha/v.

Tilalla on monipuoliset osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin mm. oikeus yhteiseen venevalkamaan Keitelejärven rannalla Jylhänlahdessa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 19.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuinen tiemaksu Haapakyläntiestä 43,32 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-460-876-2 Pihlajamäki-Niinimäki 2) Yhteinen maa-alue 992-461-878-14 Venevalkama 3) Yhteinen maa-alue 992-461-878-22 Mutapaikka 4) Yhteinen maa-alue 992-461-878-24 Käsittelemättä jätetty saari 5) Yhteinen maa-alue 992-461-878-25 Osa Kalliosaaresta