Alajärven Levijoella kahdesta erillisestä palstasta koostuva metsätila. Palstoista isompi (n. 17,6 ha) sijaitsee Lähteenkorven metsätien varressa. Palsta koostuu lähes kokonaan taimikoista. Palsta rajoittuu itärajaltaan Levijokeen.

Pienempi palstoista (n. 11,4 ha) sijaitsee Soinintien (68) itäpuolella, Kiviahontien ja Soinintien välisellä alueella. Palstasta uudistuskypsää metsää 9,6 ha ja taimikkoa 1,8 ha. 

Kohde myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset viim. 11.6.2019 vuorokauden loppuun mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2009-K7912) Lähteenkorven metsätie Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 5-401-1-163 KAINUUNSAARI 2) Tieoikeus (000-2017-K33530) / Leveys: 3 m Oikeutetut: 5-401-1-163 KAINUUNSAARI Rasitetut: 5-401-1-164 ANTILA

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 5-401-876-1 YHTEINEN VESIALUE Osuuden suuruus: 0,016150 / 6,895700 2) Yhteinen maa-alue 5-401-878-5 RAPAMAA Osuuden suuruus: 0,016132 / 0,500000 3) Yhteinen maa-alue 5-401-878-6 VENEVALKAMAT Osuuden suuruus: 0,016132 / 0,500000 4) Yhteinen maa-alue 5-401-878-59 MULLAN- (HIEKAN-) OTTOPAIKAT