Alajärven Patamissa Vuorijärven metsätien varrella pääosin kasvatusmetsistä ja uudistuskypsistä metsistä koostuva metsätila. 

Tilalle hyvät tieyhteydet!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2007-K3557) / Leveys: 5 m Oikeutetut: 5-402-3-374 Holmanreuna, 5-402-4-81 KOTIPELTO, 5-402-21-4 AHOPELTO, 5-402-23-2 HAKALA Rasitetut: 5-402-3-374 Holmanreuna, 5-402-6-582 ISOKANGAS, 5-402-21-4 AHOPELTO, 5-402-23-2 HAKALA, 5-402-26-30 PÄREKALLIO 2) Tieoikeus (000-2007-K3576) / Leveys: 5 m Oikeutetut: 5-402-4-81 KOTIPELTO, 5-402-21-4 AHOPELTO, 5-402-23-2 HAKALA Rasitetut: 5-402-21-4 AHOPELTO, 5-402-23-2 HAKALA, 5-402-26-30 PÄREKALLIO 3) Tieoikeus (000-2007-K3594) Tieoikeus /2 Leveys: 5 m Oikeutetut: 5-402-14-45 KOTIMETSÄ, 5-402-27-2 PATAMA Rasitetut: 5-402-23-6 NIEMELÄ, 5-402-26-30 PÄREKALLIO, 5-402-27-2 PATAMA 4) Tieoikeus (000-2007-K4959) Vuorijärven metsätiestö Tieoikeus /2 Leveys: 14 m Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 5-402-26-30 PÄREKALLIO

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tilalla 62000€ panttioikeuksista vapaa sähköinen panttikirja, joka joko siirretään ostajalle kauppahinnan maksua vastaan tai vaihtoehtoisesti kuoletetaan kauppahinnan maksua vastaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2007-K4959) Vuorijärven metsätiestö Tieoikeus /2 Leveys: 14 m Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 5-402-26-30 PÄREKALLIO Vuorijärven metsätiestön ei ole vuosittaista tiemaksua. Tiemaksua kerätty tarvittaessa tiekunnan kokouksen päätöksellä. Vuonna 2019 kerätty ensimmäisen kerran tiemaksu tiekunnan osakkailta, metsätien perusparannuksen jälkeen, ko. maksu on ollut 31,72€ Pärekallio Rn:o 26:30 tilan osalta.

Osuus yhteisiin Ei ole