Tila sijaitsee Päkinneva-Vihtaniemensaaret alueella. Kulkuoikeus tilalle on tilan kolliskulmaan pohjoisesta Nissinsaaren suunnasta. Uudistusikäistä metsää tilalla on noin 2,9 ha, varttunutta kasvatusmetsää on noin 6,8 ha ja taimikkoa on noin 2,7 ha. Metsäpohjien osalta tilalla on ojitukset kunnossa. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kulkuoikeus pohjoisen suunnasta tilan koilliskulmaan

Osuus yhteisiin Ei ole