Kultaniemessä sijaitsee kolme loma-asunto rakentamiseen kaavoitettua paikkaa. Rakennuspaikkojen sijainti selviää kaavakartasta, joka on liitteenä. Rakennuspaikat ovat  pinta-alaltaan noin 0,3 ha. Tilasta Hannula 6:57 voidaan lohkoa omaksi tontikseen myös alue, jolla sijaitsee vanha tupa ja ulkorakennus sekä saunarakennus. Vanha tupa ja sauna ovat remontoitavassa kunnossa. Vanhan tuvan tilalle voi halutessaan  rakentaa uuden samankokoisen tuvan. Rakennuksessa on sähköliittymä. Kunnallinen vesijohtoverkosto on noin 100 m:n päässä. Kuvaliitteessä on kartta suunnitelusta tontista.

Metsää myytävillä kohteilla on  yhteensä noin 32,5 ha.   Metsäpalstoista yksi sijaitsee niin sanotun Naukumaan alueella ja loput Kultaniemessä. Metsistä on arviot liitteinä.

Kiinteistöllä Rauhanlinna 52-401-1-44 sijaitsee vuonna 1935 valmistunut kaksikerroksinen asuinrakennus(päärakennus n. 8 m x 13,5 m, lisäsiipi noin 7 m x 9 m). Rakennusta on remontoitu 2000-luvulla. Pihapiirissä, joka ulottuu osittain tilan Isohaka 2:27 puolelle, sijaitsee myös vanha ulkorakennus ja aitta. Tuvasta ja tontista on kuvaliitteet.

Digitoitua, tukikelpoista peltoa on 4,5 ha ja peruslohkoja on 7 kappaletta. Rauhanlinnan alueella osa pelloista on erillispientalojen korttelialuetta, jotka voidaan myydä tontteina(kts. kaavakartta). Kultaniemessä kaksi peltolohkoa sijaitsee myytävien metsälohkojen vieressä.

Noin 1500 m2:n suuruinen  määräala Tervassaari  tilasta Toukola 6-27. Saaressa sijaitsee pieni mökki ja puucee. Myytävästä kohteesta on kuva kuvaliitteissä. Kultaniemessä osa metsistä ja pelloista on asuinpientalojen korttelialuetta, joka mahdollistaa asuintalojen rakentamisen.    Tarjouksen voi tehdä kohteittain!

Kaava Ranta-asemakaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kultaniemessä sijaitsee kolme tonttia. Hannula-nimisellä tilalla sijaitsee vanha vuonna 1935 valmistunut kaksikerroksinen pientalo. Talo on remontoitavassa kunnossa. Toinen vaihtoehto on rakentaa samalla paikalle uusi talo. Tilasta Hannula voidaan lohkoa taloa varten tontti.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole