Hirvasnevan metsätien päässä peltojen takana itsenäinen metsätila. Puustot mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä. Ensiharvennukset ja nuoren metsän hoitotyötä tehty v. 2017. Ojitettua turvemaata, kunnostusojitus on tehty. Rämekuvioilla palstan pohjoispuolella on terveyslannoitustarvetta. Kiinteistö on osakkaana Hirvasnevantiessä.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset viimeistään 1.3.2021 oheisesta Tee tarjous-linkistä tai kirjallisena Mhy Pyhä-Kalan toimistolle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osakkaana Hirvasnevantiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet Kuusaan Jakokunnan yhteiseen vesialueeseen 69-402-876-2.