Itsenäinen metsätila hyvillä tieyhteyksillä, runsaasti heti hakattavaa puustoa.

Itsenäinen metsätila hyvillä tieyhteyksillä. Tila sijoittuu molemmin puolin Mammon metsätietä. Taimikonhoitotarvetta noin 3.6 ha. Heti hakattavaa hyvälaatuista puustoa yli 1200m3. Kehitysluokaltaan T2 taimikkoa noin 3,6 ha, nuorta kasvatusmetsää 1,2 ha ja uudistuskypsää metsää 7,4 ha. Lisäksi joutomaan nevaa noin 6ha.   

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Mammon metsätie

Osuus yhteisiin Ei ole