Itsenäinen metsätila päällystetyn tien varressa

Itsenäinen metsätila hyvillä tieyhteyksillä. Tila sijoittuu molemmin puolin Oulaistentietä. Maapohjat ravinteisuudeltaan reheviä. Kaikki taimikonhoidot on tehty äskettäin, joten kiireellisiä metsänhoitotöitä ei ole. Hyväkasvuisia T2 luokan taimikoita on 12.3ha, varttuneita kasvatusmetsiä 1,8ha ja uudistuskypsää metsääkin löytyy 2,9ha. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Mieluskylän osayleiskaava, maa- ja metsätalousaluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Mieluskosken yhteiset maa-ja vesialueet.