Itsenäinen metsäkiinteistö Puutionnevan laidalla, jonka puustosta pääosa on varttunutta kasvatusmetsää.

Tämä itsenäinen kiinteistö sijaitsee Puutionnevan turvetuotantoalueen pohjoispuolella, pinta-ala n. 37,2 ha, josta varttunutta kasvatusmetsää n. 15 ha ja ylispuustoista taimikkoa  n. 10,5 ha. Ojitettua turvemaata ja turvekangasta, ojitus hyvässä kunnossa ja muutenkin puusto harvennettua ja hoidettua. Tilalle menee uudehko penkkatie Puutionnevan turvetuotantoalueen kautta, penkkatie kulkee tilan keskelle saakka.

Alueella on käynnissa Puutionsaaren tuulipuisto -hanke, myytävä tila ei ole tehnyt tuulivoimasopimusta ja tuulipuistohanke on kesken. Tilan arvoksi on laskettu v. 2020 tuottoarvomenetelmällä n. 82 000 €, liitteenä on summa-arvio, joka on laadittu samojen maastotietojen perusteella.   

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Puutionsaaren tuliivoimapuiston yleiskaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On