Hyvin hoidettu, kasvuisa metsätila, jossa 2 omaa lampea!

Halsuan Ylikylässä KUUSLAMPI 15:6 -niminen metsätila 41,7 ha. Tila sijaitsee Kuuslammen metsätien läheisyydessä, palstalle menee tieoikeus karttaan merkittyä penkkatietä pitkin. Lisäksi sopimusperusteinen kulkuoikeus kangasmaita pitkin (kuvion 18 kohdalle). Metsät ovat hyvin hoidettuja ja hyvässä kasvuvaiheessa olevia. Kuvio 21 on siemenpuu-asennossa olevaa metsänuudistusalaa, joka muokattu 2018 ja siemenpuut saa poistaa 2-4 vuoden kuluessa.
Kuusi vuotta sitten toteutetussa lannoitushankkeessa on tehty turvemaiden terveyslannoituksia  14,2 ha ja kangasmaiden kasvatuslannoituksia 11,7 ha. Hyvä ravinnetalous näkyy puuston kasvukunnossa. Ojitukset/vesitalous kunnossa. Metsiköissä on kaikenikäisiä puustoja taimikoista päätehakkuuikäisiin. 
Tilalla on kaksi omaa lampea. Isommassa Kuusilammessa on järvimäinen maisemanäkymä!
Tila on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa sekä tilan rajalla on opastekyltit. 
Tilaan kuuluu osuudet yhteisiin alueisiin.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (074-Kv § 42)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Pikku-Kuusilampi on metsälakikohde

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydä kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaksi reittiä. Merkitty metsäarvion liitekartassa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 74-402-876-1 Osuus 0,005000/5,312600 Yhteinen maa-alue 74-402-878-20 Osuus 0,005000/5,312600