Köyhänjoentien varrella 50,6 ha määräalakohde tilasta LIEDES 3:10.
Kohde on osa kolmen tilan kokonaisuutta, josta voi jättää tarjouksen erillisinä tilakohtaisina tai yhteistarjouksena. 
(Tilojen kokonaisuus noin 128,4 ha, puustoa 17 970 m3 - kts. koostetiedot liitteestä).

Halsualla, Liedeksen kylällä LIEDES 3:10 -nimisen tilan määräala, jonka pinta-ala on 50,6 ha. Alueet pääosin Köyhäjoen maantien varressa. Kohde on hyvin puustoista ja paljon hakkuumahdollisuuksia. Metsäpohjat ovat pääosin puolukka (VT) ja mustikkatyypin (MT) maapohjia. Kasvullisesta metsämaasta vajaat puolet on uudistuskypsiä (04) metsiä. Loput metsämaasta on nuoria (02) ja varttuneita (03) kasvatusmetsiä. Taimikkovaiheen metsiä on hyvin vähän.  Kohteeseen kuuluu EU-tukikelpoista peltoa 2,93 ha. Pellon vuokrasopimus on nyt katkolla, mutta nykyinen vuokralainen voi myös jatkaa vuokrausta.
Kohteet on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa/palstan reunassa opastekyltit.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (074-Kv § 42)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote. Osa kohteen alueista on pohjavesialueella (maantienvarren alueita). Tavanomainen metsätalous on mahdollista, mutta voi rajoittaa esimerkiksi ojituksia, lannoituksia ja voimakkaita maanmuokkauksia.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote. Osalle palstoja kannattaa tieoikeudet vahvistaa lohkomistoimituksen yhteydessä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjälle.