Koivupuustoinen metsätila Halsualla.

Halsuan Liedeksessä KÖYHÄJOKI 54:1 -niminen metsätila, pinta-ala 12,2 ha. Tila sijaitsee Kairinevalle menevän metsätien läheisyydessä. Kohde on melko reheväpohjainen, joskin soistunut metsätila. Lehtipuuvaltaista puustoa on runsaasti, kangasmaapohjaisilla kuvioilla myös havupuustoa mukana, etenkin kuviolla 3. 
Tila on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla, ja tienvarressa ja tilan rajalla opastemerkit.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (074-Kv § 42)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole