Lähellä valtatietä Osaranraittiin rajoittuva erillispalsta, myydään määräalana.

Hienolla sijainnilla oleva erittäin reheväpohjainen metsäpalsta. Taimikkovaltainen palsta, jolla taimikoiden varhaishoito on jäänyt tekemättä. Rehevällä maalla vähäarvoinen lehtipuusto on päässyt valta-asemaan ja yksi kuvio on myös uudistettava uudelleen. On myös hieman hakattavaa puuta ja kasvatusmetsää.

Siis sekä töitä, että kehittyviä puustoja.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala vapautetaan kantatilaan jäävistä kiinnityksistä kaupan yhteydessä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Palsta rajoittuu Osaranraittiin.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 108-434-878-1 Yhteinen venevalkama 2) Yhteinen vesialue 108-876-1-2 Taivalkunnan osakaskunta (108-876-1-2, 143-876-1-0) 3) Yhteinen maa-alue 108-878-2-0 Yht. satamapaikka 4) Yhteinen maa-alue 108-878-3-0 Yht. maa-alueet 5) Yhteinen maa-alue 143-878-4-0 Taivalpuolikas 6) Yhteinen maa-alue 980-878-12-1 Särkiojan venevalkama 7) Yhteinen maa-alue 980-878-12-2 Kirkkovenevalkama 8) Yhteinen maa-alue 980-878-12-3 Satamapaikka Haverinrannassa 9) Yhteinen maa-alue 980-878-12-4 Pohjanlahden venevalkama 10) Yhteinen maa-alue 980-878-12-5 Puitten pinotuspaikka