Pääasiassa päätehakkuuikäisistä puustoista muodostuva pieni metsätila. Tie palstan poikki.

Hämeenlinnan kaupungin Pohjoisen kylässä sijaitseva Mäkimaa -niminen kiinteistö Rn:o 3:3 (kiinteistötunnus 109-593-3-3). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 5,933 hehtaaria. Kiinteistö on metsämaata.

Muutos 31.1.2019 klo 13.30:

Kohteen tarjousaikaa on jatkettu 11.3.2019 klo 23:59 asti. Tuuloksessa YVA-vaiheessa oleva kiertotalouspuisto-hanke, jonka vaikutusalueella tila sijaitsee. Katso tarkemmin tästä linkistä:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_ar...(49050)

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan pohjoisossa rantayleiskaava, kaavamerkintä M – maa- ja metsätalousalue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

On, kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

On, kts. kiinteistörekisteriote