Hämeenlinnan kaupungin Sittalan kylässä sijaitseva Norokorpi-niminen kiinteistö Rn:o 4:82 (kiinteistötunnus 109-501-4-82). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 18,570 hehtaaria.

Taimikkovaltanen metsätila, jolla on myös varttuneita kasvatusmetsiköitä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, kts. kiinteistörekisteriote liitteenä

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet, kts. kiinteistörekisteriote liitteenä

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 109-501-876-4, 109-501-876-5, 109-876-2-4, Yhteinen maa-alue 109-501-878-1 Kts. kiinteistörekisteriote liitteenä