Määräala Hämeenlinnan kaupungin Nuhkalan kylässä sijaitsevasta Hakamaa-nimisestä kiinteistöstä Rn:o 1:13 (kiinteistötunnus 109-537-1-13). Määräalan pinta-ala on metsäarvion mukaan noin 10,2 hehtaaria.

Sekä edelliseen rajoittuva

Hämeenlinnan kaupungin Lieson kylässä sijaitseva Kivisuo-niminen kiinteistö Rn:o 2:169 (kiinteistötunnus 109-532-2-169). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 1,1345 hehtaaria.

Runsaspuustoinen erittäin hyvien tieyhteyksien varrella oleva metsätilakokonaisuus. Kivisuo rajoittuu yhdeltä sivultaan Porraskoskentiehen ja Hakamaan määräala Neroskulmantiehen ja Luukunkoskentiehen.

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

Osalla kiinteistöjä rantaosayleiskaava ja Hakamaan määräalalla lisäksi ranta-asemakaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue, sähkölinjat

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Luukunkoskentie on yksityistie. Omistajan mukaan Hakamaa ei ole maksanut yksikkömaksuja.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kivisuo: Yhteinen vesialue, yhteinen mylly- ja likopaikka, yhteinen rantamaa. Kts. kiinteistörekisteriote Hakamaa: ei ole