Mäntyvaltainen metsäpalsta (määräala) Kannusjärven Ihakkasuolla. Ihakkasuontie kulkee palstan lävitse. Palstalla on hyvät hakuu mahdollisuudet: Kohteella on metsänhoidollisesti heti hakattavissa olevaa puustoa n. 1100 m3. Kohteen puusto on valta osin kasvatusmetsää, mutta palstalta löytyy myös uudistuskypsää männikköä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita. Katso tarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttatuloste.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso tarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttatuloste.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 75-413-876-6 Vuorilampi. Yhteinen vesialue 75-876-6-0 Kannusjärven osakaskunta. Katso tarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriote.